เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 142 คน
สถิติเดือนนี้ 13034 คน
สถิติปีนี้ 127461 คน
สถิติทั้งหมด 1756723 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
ประชุมเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คือ. (16/06/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
   
วันนี้ 8 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. เทศบาลตำบลแม่คือได้ต้อนรับ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นในการตรวจแนะนำเทศบาลตำบลแม่คือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือถึงนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และให้แนวทางใ... (08/06/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
   
การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่คือ (02/06/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
   
ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ยกเลิกโครงการส่งเสริมเยาวชนปิดเทอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (15/06/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
   
แจ้งวันเปิดทำการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (11/06/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
   
รณรงค์ แจ้งปริมาณน้ำและการทำนาในช่วงฤดูฝน ตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่่กวงอุดมธารา (25/05/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (15/06/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) (27/05/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (27/05/64) ...ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ...
 
 
เว็บบอร์ด
 
 ลําดับ ชื่อกระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
00667 IP:184.22.65.77 ขอแบบการก่อสร้างรั่วบ้าน 4/0 17/06/64
00666 IP:49.228.208.133 การเก็บขยะ 6/0 10/06/64
00665 IP:182.232.125.35 แจ้งไฟกิ่งดับ 25/1 14/05/64
00663 IP:49.230.245.1 ทำไมทางเข้าศูนย์เด็กเล็กชอบเอาอะไรมาวางเกะกะ 87/1 09/03/64
00655 IP:180.183.157.204 พ่นยาข้าวนาปรัง กลิ่นยาเข้าบ้านและโดนเสื้อผ้า... 609/0 04/02/63
00654 IP:171.4.220.5 ไฟฟ้าสาธารณะเสีย 562/2 27/12/62
00653 IP:184.22.177.180 การบริการเก็บขยะ 576/0 04/09/62
00652 IP:184.22.160.228 ขอแก้ไขปรับปรุงลดการกิดอุบัติเหตุ 579/0 18/07/62
00651 IP:27.131.162.194 โครงการหลวง เชียงใหม่ 968/0 11/07/62
00650 IP:184.22.177.165 ถนนโคลนในหมู่ 5 625/0 08/07/62
 
 
น้องยุ้ย น้องนุ๊ก ชวนมาแอ่วดูของดีแม่คือ
ยุ้ย นุ๊ก   สวัสดีเจ้า, ครับ ยุ้ย        น้องชื่อน้องยุ้ยเจ้านุ๊ก        ผมชื่อน้องนุ๊กครับ  เฮาเป๋นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ โดยก๋านดูแลของเทศบาลตำบลแม่คือยุ้ย        วันนี้...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 
 
 
การลดปริมาณขยะในชุมชน (16/06/60)
การจัดการน้ำเสียในชุมชน (16/06/60)
วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด (16/06/60)
โรคพิษสุนัขบ้า (15/06/60)
ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย (14/06/60)
 
สินค้าท้องถิ่น
 
ผ้าซิ่น และผ้าต่อง (ผ้าขาวม้า)
โรงทอผ้าไทยวน บ้านป่าบง(หมู่ที่ 4) แม่คือ ดอยสะเก็ด
ชาผักเชียงดา
กลุ่มชุมชนตำบลแม่คือ 25 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
   
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com