ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


informationการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 260 KB. 8
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 247 KB. 7
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 121 KB. 7
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 610 KB. 7
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 381 KB. 6
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 139 KB. 7
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 40 KB. 7
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือ (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 79 KB. 7


แชร์หน้านี้: