เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 272 คน
สถิติเดือนนี้ 8180 คน
สถิติปีนี้ 8180 คน
สถิติทั้งหมด 1158434 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
 
นางศรีไว ยะจา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
นายเสถียร ทาเขียว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
นางผ่องศรี ชัยรุ่งเรือง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
นายจรัญ กิจสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
นายรัส อุเต็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
นายบุญมี ไชยเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
นายทวีสิน มูลเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
นายมงคล ถาปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2
นายประเสริฐ บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2
นางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2
นายนนทวัฒน์ วรรณนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2
นายธีรศานต์ เดชปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

  
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com