เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 71 คน
สถิติวันนี้ 318 คน
สถิติเดือนนี้ 7198 คน
สถิติปีนี้ 77172 คน
สถิติทั้งหมด 975133 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

มอบเครื่องปั่นไฟวัดไชยพฤษาวาส (วัดสันต้นแหน) <06/03/55>

นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ
ได้มอบถวายเครื่องปั่นไฟให้วัดไชยพฤษาวาส (วันสันต้นแหน)
โดยมีพระอธิการณรงค์ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบเทศบาลตำบลแม่คือส่งนางงามเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ งานมหัศจรรย์ เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 9 <13/02/55>

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เทศบาลตำบลแม่คือส่งนางงามเข้าประกวด งานมหัศจรรย์ เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 9ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยนางงามที่เทศบาลตำบลแม่คือเข้าประกวดนั้น ได้รับหมายเลข 13 ชื่อน้องน้ำฝน ชมความน่ารักของน้องน้ำฝนกันได้เลยครับเทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมงานซะป้ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2555 <13/02/55>

เทศบาลตำบลแม่คือ เข้าร่วมงานซะป้ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2555 โดยในกิจกรรมมีการออกบูธแสดงสินค้าในชุมชนและเดินพาเหรอ โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่ง ในปีนี้เทศบาลตำบลแม่คือ จัดรถขบวนโดยยึดแนวคิดการตีข้าวสมัยก่อน และในช่วงค่ำเทศบาลตำบลแม่คือยังได้ส่งนางงามเข้าประกวดอีกด้วยกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแจกรักสานสายใยครอบครัว <06/02/55>

ปัจจุบันความ ผูกพันความเอาใจใส่คนในครอบครัวลดลง ทำให้เด็กในครอบครัวรู้สึกขาดความมั่นคง ขาดความรักความอบอุ่นและขาดรูปแบบที่เหมาะสมที่จะยึดเป็นแนวทางได้ ดังนั้น กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการแจกรักสานสายใยครอบครัว เพื่อให้เด็กเกิดเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว และเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. จัดทำน้ำมะตูมเพื่อมอบให้คนในครอบครัวและออกแจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในชุมชน วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. จัดให้เด็กบริการนอกสถานที่ ให้เด็กเสริฟน้ำในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผลที่ได้รับ
๑. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและสิ่งที่ดีงามให้กับคนในครอบครัวและผู้สูงอายุในชุมชน
๒. นักเรียนมีสัมมาคารวะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า อย่างเหมาะสม
๓. นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในครอบครัว
กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเพื่อนต่างโรงเรียน <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเพื่อนต่างโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริง การส่งเสริมให้เด็กได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน อีกทั้งเป็นเปิดโอกาสให้คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวทางการศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ต่อไป
การดำเนินงาน
๑ ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒ ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมโรงเรียนบ้านสานฝัน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

ผลที่ได้รับ
๑. โรงเรียนอนุบาลแม่คือได้เครือข่ายทางการศึกษา
๒. นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน
๓. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2017 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com