เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 341 คน
สถิติเดือนนี้ 2980 คน
สถิติปีนี้ 64146 คน
สถิติทั้งหมด 1413635 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการคุณครูคนใหม่ <03/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการคุณครูคนใหม่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย กระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ครูคนใหม่ สร้างเสริมพัฒนาการให้เด็ก อีกทั้งเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑.การทำขนมบัวลอยหลากสี วิทยากร นางนงนาถ คำราพิช วันที่ ๖ ธันวาคม ๕๔
๒.การทำข้าวโพดคลุก วิทยากร น.ส. วรรณกร ชูจิตร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๕๔
๓.การทำพวกกุญแจลูกปัด วิทยากร น.ส. สุธาสินี บูรพาพัธ วันที่ ๑๐ มกราคม ๕๕
ผลที่ได้รับ
๑.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
๒.นักเรียนได้รับส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากวิทยากรที่หลากหลาย
๓.มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่กิจกรรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 <05/12/54>

เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับองค์กรประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ กลุ่มแม่บ้านตำบลแม่คือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2554 ขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น
การทำบุญตักบาตรตอนเช้า จากตลาดแม่คือถึงวัดเทพินทราราม
การปลูกต้มไม้บ้านแม่ท้องปอง หมู่ที่ 2
การมอบประกาศนียบัตรพ่อดีเด่น จำนวน 6 ท่าน
การมอบประกาศเกียรบัตรบุคคลดีเด่น
การมอบประกาศเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี
การมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมสมุดเงินฝากลูกกตัญญู
การมอบรางวัลบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากทุกบ้านในการออกโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารผู้เข้าร่วมงาน
การจับรางวัลหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุ 84 พรรษา <18/11/54>

นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ช่อง NBT เพื่อร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุ 84 พรรษารับมอบเครืองคอมพิวเตอร์ <11/11/54>

สโมสรไลออนส์เอราวัณ กรุงเทพ โดยการนำของ ไลออนสาธิต ภาสศุทธิพันธุ์ (นายกสโมสรไลออนส์ เอราวัณ กรุงเทพ) และสโมสรไลออนเชียงใหม่ ศรีวิชัย โดยการนำของ ไลออนประสม ไตรทรัพย์ (นายกสโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ ศรีวิชัย) ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือทอดผ้ากฐินพระประทาน <27/10/54>

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่คือ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่คือ เดินทางไปรับผ้ากฐินพระประทาน ที่สนานบินเชียงใหม่ และในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ได้ทอดผ้ากฐินพระประทาน ณ วันสันตันแหน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com