เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 227 คน
สถิติเดือนนี้ 3389 คน
สถิติปีนี้ 149168 คน
สถิติทั้งหมด 1498657 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

พิธีหล่อเทียนพรรษา <11/07/54>

พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดสารภี ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2554โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และองค์กรประสานกิจนานาชาติ <27/06/54>

กิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับองค์กรประสานกิจนานาชาติ และเทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาโรค ปรึกษาปัญหาสุขภาพ แจกจ่ายยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก ๆ ณ โรงเรียนบ้านแม่คือ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2554โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางวร่างกายผู้สูงอายุและการพัมนาสมรรถภาพผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป <08/06/54>

เทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่คือ ในการจัดกิจกรรมฝังเข็มให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2554 ณ วัดป่าแพ่ง หมู่ที่ 2
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกว่าร้อยคนโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแมคือ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่คือ <04/02/54>

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มีเวลาสร้างสายใยแห่งครอบครัวร่วมกันในบรรยากาศและสถานที่ ที่เอื้อต่อการสานสัมพันธ์ ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่น

กิจกรรมที่เด็ก ๆ และผู้ปครองร่วมกันทำคือ การนั่งรถบริการชมสวนและสัตว์ต่าง ๆ ทั่วบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล การศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด สวนไม้ดัด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ การทำกิจกรรมวาดรู้ภาพประทับใจ การมอบเกียรติบัตร และการประกวดวาดภาพระบายสี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

ชมภาพความสนุกสนานและภาพประทับใจได้เลยค่ะเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่คือ ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าประกวดยุวทูตอำเภอดอยสะเก็ด <05/01/54>

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่คือ ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าประกวดยุวทูตอำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 2 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันงานมีนายอำเภอดอยสะเก็๋ด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่คับคั่ง อาทิเช่น สจ.อ.ดอยสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com