เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 247 คน
สถิติเดือนนี้ 9388 คน
สถิติปีนี้ 77972 คน
สถิติทั้งหมด 1707234 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
สาระน่ารู้
 

 
 การลดปริมาณขยะในชุมชน <16/06/60>

มารู้จักขยะกันเถอะ

ขยะ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด
ที่เราหลงลืมและมองข้ามว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมต้องเป็นผู้แก้ไข แต่จริงๆ
แล้วตัวเราเองก็สามารถจัดการกับมันได้โดยง่าย
แต่ก่อนอื่นเราควรทราบถึงความหมายของคำว่า
ขยะ กันก่อน !!! 
ขยะหรือมูลฝอย
คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื่อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน  

ขยะเป็นสิ่งมีค่า 

ท่านทราบหรือไม่ว่าขยะก่อให้เกิดรายได้
เปลี่ยนจากขยะไรค่ามาเป็นเงิน ปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพ ๆ หนึ่ง ได้แก่
อาชีพรับซื้อของเก่า ซึ่งรับซื้อและขายส่งตามโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
แต่ราคาที่ซื้อขายกันนั้น จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด  

ขยะมี 4 ประเภท ดังนี้

1.
ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้ เช่น
เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร 
ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น2.
ขยะรีไซเคิล คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้  ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม  ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม
UHT เป็นต้น3.
ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและ ไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร 
โฟมเปื้อนอาหาร 
เป็นต้น4.ขยะอันตราย
คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด
วัตถุไวไฟ หรือ  สิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตราย
แก่บุคคล พืช สัตว์  เช่น
ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์แบตเตอรี่   โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 
เป็นต้น

 การคัดแยกขยะให้ถูกที่และถูกถัง

ถังสีน้ำเงิน  รับรองขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น
ถุงหรือพลาสติกใส่ขนม 
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ฯลฯ ถังสีเขียว  รับรองขยะมูลฝอยย่อยสลาย เช่น
เศษอาหาร 
เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น ถังสีเหลือง  รับรองขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้(รีไซเคิล)
เช่น เศษเหล็ก 
เศษแก้ว กระดาษ พลาสติก ฯลฯถังสีส้ม  รับรองขยะมูลฝอยอันตราย เช่น
ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่
กระป๋องสีสปรย์ ฯลฯ

การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์


ประเภทแยกวิธีใดนำไปใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์-
คัดแยกอาหาร กิ่งไม้  ใบไม้


ออกจากขยะอื่น


-จัดหาภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อแยกเศษอาหาร
ผัก   ผลไม้-รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์


-นำเศษผักผลไม้ไปทำขยะหอมหรือน้ำหมักจุลินทรีย์
(
EM)


-เศษกิ่งไม้
ใบไม้ ผสมกับกากที่ได้จากการทำขยะหอมกลายเป็น  
ปุ๋ยหมักอินทรีย์


 ขยะ


รีไซเคิล-
แยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้ แต่ละประเภทให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการหยิบใช้-รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของ    ชุมชน เช่น ธนาคารขยะแลกแต้ม ขยะแลกไข่
ธนาคารขยะ ฯลฯ


-นำมาใช้ซ้ำเป็นอุปกรณ์ในบ้าน
เช่น ขวดพลาสติกนำมาตัดเพื่อปลูกต้นไม้ กระป๋องน้ำอัดลม   ตัดฝาใช้เป็นแก้วน้ำ ฯลฯขยะอันตราย


(ขยะพิษ)-
แยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่นๆโดยในการคัดแยกต้อระวังไม่ให้ขยะอันตราย  ที่บรรจุอยู่สัมผัสร่างกายหรือเข้าตา- ขยะอันตรายเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ซ้ำอีกแต่ท่านสามารถช่วยป้องกันปัญหาภาวะมลพิษจากขยะได้
โดยรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com