เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 311 คน
สถิติเดือนนี้ 7089 คน
สถิติปีนี้ 68255 คน
สถิติทั้งหมด 1417744 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
 

น้องยุ้ย น้องนุ๊ก ชวนมาแอ่วดูของดีแม่คือ <16/06/59>

ยุ้ย
นุ๊ก   สวัสดีเจ้า, ครับ

ยุ้ย        น้องชื่อน้องยุ้ยเจ้า

นุ๊ก        ผมชื่อน้องนุ๊กครับ  เฮาเป๋นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ

โดยก๋านดูแลของเทศบาลตำบลแม่คือ

ยุ้ย        วันนี้น้อง ๆ จะปาไปแอ่วผ่อ การทำโครงร่ม
ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิม

ตี้สร้างรายได้หื้อประชาชนต่ำบลแม่คือของเฮาเน้อเจ้า

นุ๊ก        ตี้เฮาหันเป๋นร่มตี้ส่วยงาม
ประดับบ้านเรือน เป๋นของฝากของเจียงใหม่

แต้ๆ แล้ว เปิ้นทำกั๋นตี้ไหน
ใจ๊ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเฮาจะได

ตวยน้องนุ๊กและน้องยุ้ยมาเลยครับ

..................................................

 

ยุ้ย        ตี่นี่เป๋นกลุ่มอาชีพการทำร่มบ้านสันต้นแหน
ต๋ำบนแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด

เป๋นต้นกำเนินของก๋านทำร่มจ๋นถึงปัจจุบันนี้น่ะเจ้า

ยุ้ย นุ๊ก   สวัสดีครับ สวัสดีเจ้า

นุ๊ก        ขั้นต๋อนแรก
เฮาจะนำไม้ไผ่มาตั๋ดทำซี่ร่มต๋ามขนาด 
หลังจากนั้นเฮาก่อต้องนำมา เหลาผิวเปลือกไม้ออกหื้อเรียบเนียนได้ขนาด

....................................................................................

 

ยุ้ย        เมื่อได้ซี่ร่มแล้ว เฮาก่อจะนำมาจี หรือ
เจาะรู โดยก๋านใจ๊โยน หรือ เรียกว่า สว่านมือ ขั้นต๋อนนี้บ่ะสามารถใช้เครื่องจักรใดๆ
ได้ เพราะจะทำหื้อซี่ร่มนั้นแตกหัก

จึงต้องใช้โยน หรือสว่านมือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม
เจาะรู้ได้เต้าอั้น

นุ๊ก        ป้ออุ้ยครับ ทำมากี่ปี๋ล่ะครับ
ถึงได้ชำนาญขนาดนี้

อุ้ย        ทำมาตั้งแต่อายุ  15 
แล้วลูกเอ้ย  ต๋อนนี้
อายุ 
70 ปี๋แล้ว

......................................................................

 

นุ๊ก        ชาวบ้านกลุ่มอาชีพทำโครงร่ม
ได้กระจายรายได้ กระจายงาน ไปหื้อคลอบคลุมทุกพื้นที่ในต่ำบลแม่คือ

ยุ้ย        แห๋มส่วนนึ่ง ก็จะทำหัวร่ม ซึ่งนำไม้มาเคี่ยน
หรือ กรึง ขึ้นรูปต๋ามขนาด

นุ๊ก        เมื่อได้หัวร่มแล้ว ก็ต้องนำไปแตงหัวร่ม
หรือเรียกว่า เลื่อยซี่หัวร่ม

ขันต๋อนนี้จะต้องใช้ประสบก๋าน
และความชำนาญเป็นอย่างมาก

เพื่อหื้อได้ซี่ที่มีช่องห่างที่เท่ากั๋น
และครบต๋ามจำนวนซี่ของแต่ละขนาด

ยุ้ย        โห บ่าต้องใช้ไม้บรรทัดวัด
ก่อได้ซี่ที่เท่ากั๋นเด๊ะเลย

................................................................................

 

นุ๊ก        หลังจากนี้
เฮาก่อจะหันจ้องเป๋นรูปเป๋นร่างแล้วน่ะครับ

ยุ้ย        เฮาจะต้องนำหัวจ้อง กับซี่ร่ม
ที่เหลาแล้วเรียบร้อย นำมาร้อยเชือกหื้อยืดติดกั๋น เพื่อขึ้นโครงร่ม

นุ๊ก        เด็ก ๆ รุ่นลูก รุ่นหลาน ก่อมาศึกษาก๋านทำอาชีพนี้ไว้บ่าหื้อสูญหาย
และสามารถสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนได้

.............................................................

 

ยุ้ย        เฮาได้โครงร่มมาแล้ว เฮาต้องนำไปหุ้มด้วยกระดาษสา
หรือผ้าแพร หรือกระดาษจีน แล้วแต่ความต้องก๋านของตลาด

นุ๊ก        วาดลวดลาย เขียนลาย ตกแต่งหื้อสวยงาม

.............................................................

 

ยุ้ย        และตี้ทำหื้อเราหู้จักร่มกั๋น
ก่อตี้นี้เจ้า  บ้านบ่อสร้าง

แหล่งรับซื้อ และขายร่ม  ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่

ที่กลุ่มอาชีพต่ำลบแม่คือนำมาขายส่งหื้อร้านค้าในบ้านบ่อสร้าง

เพื่อขายต่อหื้อนักท่องเที่ยว สร้างรายได้หื้อทั้งผู้ผลิต
และผู้ขาย

และสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
มาแต่ช้านานจ๋นถึงปัจจุบันนี้

........................................

 

นุ๊ก        หันก่อครับ
กว่าเฮาจะได้ร่มสักคัน ต้องผ่านกระบวนก๋านอะหยั้งพ่อง

ใจ๋ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านเฮาอย่างได

ยุ้ย        แต่พอได้หันคนซื้อร่มตี้คนบ้านเฮาทำขาย
สร้างรายได้หื้อคนต่ำบลแม่คือ

ก็เป๋นตี้น่าภาคภูมิใจ๋ เฮาในฐานนะลูกหลานต่ำบลแม่คือ

จะต้องจ่วยกั๋นฮักสา
และสืบทอดอาชีพนี้ไว้บ่าหื้อเลือนหายไปเน้อเจ้า

ยุ้ย นุ๊ก
ขอบคุณเจ้า , ครับ 
     

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com