เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 209 คน
สถิติเดือนนี้ 24289 คน
สถิติปีนี้ 45077 คน
สถิติทั้งหมด 1674339 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
 

โรงทอผ้าวัดเทพินทราราม บ้านป่าบง <25/06/59>

โรงทอผ้า ไทยวน บ้านป่าบง

โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านป่าบง หมู่ที่  4  ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ขอรับบริจาคกี่ทอผ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือทอผ้าผ้า โดยใช้มือและเท้า สลับกันไปมาสานเส้นด้ายให้มีสีสันลวดลายที่สวยงามตามแบบสมัยโบราณ ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงใด ๆ กระบวนการทอผ้าทุกอย่าง ใช้แรงงานคนทุกขั้นตอน ตามแบบโบราณ

 

ปัจจุบันมีกี่ทอผ้า เกือบ    10  หลัง เพื่อให้ประชาชน พ่อแม่พี่น้่อง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความชำนาญในการทอผ้า และมีประสบการณ์ในการทอผ้าตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ  60 - 70  ปี  ที่รวมกลุ่มกันมาทอผ้า สร้างรายได้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะผ้าทอไว้ให้ลูกหลานได้สืบต่อไป

 โรงทอผ้า ไทยวน หมู่ที่  4  ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ด้านหลังวัดเทพินทราราม (วัดป่าบง) ซึ่งทุกวัน จะมีกลุ่มผู้สูงอายุหมุนเวียนกันมาทอผ้าเป็นประจำทุกวัน และในทุก ๆ วันจะมีนักท่องเที่ยว แวะเวียนมาเยี่ยมชมการทอผ้าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแรงงานคน เป็นการทอผ้าแบบโบราณ แบบพื้นบ้านล้านนา 

รวมทั้งการจำหน่ายผ้าทอที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วในราคาถูก ซึ่งปัจจุบันการทอผ้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะซื้อผ้าทอสีสัน ลวดลวยใด ต้องสั่งจองล่วงหน้า เพราะไม่สามารถทอผ้าให้ทันตามความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นได้

โรงทอผ้า ไทยวน บ้านป่าบง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลแม่คือ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศ รวมถึงคณะที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลแม่คือ มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาด้านการทอผ้าอยู่เสมอ 
     

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com