เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 338 คน
สถิติเดือนนี้ 19137 คน
สถิติปีนี้ 39166 คน
สถิติทั้งหมด 1388655 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
 

โรงทอผ้าวัดเทพินทราราม บ้านป่าบง <25/06/59>

โรงทอผ้า ไทยวน บ้านป่าบง

โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านป่าบง หมู่ที่  4  ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ขอรับบริจาคกี่ทอผ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือทอผ้าผ้า โดยใช้มือและเท้า สลับกันไปมาสานเส้นด้ายให้มีสีสันลวดลายที่สวยงามตามแบบสมัยโบราณ ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงใด ๆ กระบวนการทอผ้าทุกอย่าง ใช้แรงงานคนทุกขั้นตอน ตามแบบโบราณ

 

ปัจจุบันมีกี่ทอผ้า เกือบ    10  หลัง เพื่อให้ประชาชน พ่อแม่พี่น้่อง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความชำนาญในการทอผ้า และมีประสบการณ์ในการทอผ้าตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ  60 - 70  ปี  ที่รวมกลุ่มกันมาทอผ้า สร้างรายได้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะผ้าทอไว้ให้ลูกหลานได้สืบต่อไป

 โรงทอผ้า ไทยวน หมู่ที่  4  ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ด้านหลังวัดเทพินทราราม (วัดป่าบง) ซึ่งทุกวัน จะมีกลุ่มผู้สูงอายุหมุนเวียนกันมาทอผ้าเป็นประจำทุกวัน และในทุก ๆ วันจะมีนักท่องเที่ยว แวะเวียนมาเยี่ยมชมการทอผ้าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแรงงานคน เป็นการทอผ้าแบบโบราณ แบบพื้นบ้านล้านนา 

รวมทั้งการจำหน่ายผ้าทอที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วในราคาถูก ซึ่งปัจจุบันการทอผ้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะซื้อผ้าทอสีสัน ลวดลวยใด ต้องสั่งจองล่วงหน้า เพราะไม่สามารถทอผ้าให้ทันตามความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นได้

โรงทอผ้า ไทยวน บ้านป่าบง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลแม่คือ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศ รวมถึงคณะที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลแม่คือ มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาด้านการทอผ้าอยู่เสมอ 
     

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com