เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 306 คน
สถิติเดือนนี้ 8177 คน
สถิติปีนี้ 85859 คน
สถิติทั้งหมด 1236113 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : การถอดถอนผู้ใหญ่บ้านที่ประพฤติปฏิบัติไม่โปร่งใส
ผู้ตั้งกระทู้ : คนแม่คือ
IP : 49.228.247.74
วัน-เวลา : 10/01/60 - 17:47:34 น.
ข้อความ : การถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ตามกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่ มาตรา 14(6) กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเมื่อราษฎรในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 11 (มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน) จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีคุณสมบัติตามาตรา 11 ทั้งหมดของหมู่บ้าน เข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่งเมื่อได้ชื่อครบแล้ว นายอำเภอจะต้องสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่ คุณสมบัติของราษฎรตามาตรา 11 คือ มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีสิทธิเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตที่มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า 3 เดือน ร่วมเข้าชื่อ(ลงชื่อ) ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านต่อนายอำเภอ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com