เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 800 คน
สถิติเดือนนี้ 17215 คน
สถิติปีนี้ 17215 คน
สถิติทั้งหมด 1646477 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
 
 
  หัวข้อสนทนา : 6มาตรการ6เดือน อบต.เกี่ยวข้องอย่างไร
ผู้ตั้งหัวข้อ : ผู้ใช้น้ำประปา
วัน-เวลา : 04/08/51 - 13:31:41 น.
ข้อความ : นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลง "6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทย" หวังช่วยเหลือประชาชน โดย 6 มาตรการดังกล่าว มีดังนี้
1. ลดอัตราภาษีน้ำมัน เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำมันราคาถูกลงและรัฐจะยอมแบกภาษีไว้ 6 เดือนเพื่อรองรับเมกะโปรเจ็คต์เกิดขึ้น
2. ชะลอการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มแอลพีจี ในครัวเรือน เพื่อรักษาสภาพครัวเรือน
3. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปา สำหรับผู้ที่ใช้ไม่เกิน 50 คิวต่อหนึ่งเดือน
4. ช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าถ้าใช้ไม่เกิน 80 ยูนิต แต่หากใช้ 81 - 150 ยูนิต รัฐบาลจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง
5. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจัดรถเมล์ร้อนขึ้นฟรี 800 คัน โดยจะมีรถออกวิ่งรถคันที่เก็บเงินกับไม่เก็บเงินวิ่งคันเว้นคัน
6. รถไฟชั้น 3 ไม่ปรับอากาศไม่เสียเงินทั่วประเทศ

การลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและน้ำประปา จะเริ่มดำเนินการในรอบบิลเดือนสิงหาคม โดยหากครอบครัวไหนใช้ไฟไม่เกิน 80 หน่วยต่อเดือน ภาครัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และหากใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 80 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน รัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งของค่าไฟฟ้า
สำหรับค่าน้ำประปา หากครอบครัวใดมีปริมาณการใช้น้ำในช่วง 0-50 ลบ.ม.ต่อเดือน รัฐบาลก็จะรับภาระให้ โดยในบิลค่าน้ำค่าไฟจะมีข้อความว่า "รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายให้"

อยากสอบถามท่าน นายก อบต.แม่คือ ยกตัวอย่างเช่นในตำบลแม่คือฯ กรณีค่าไฟฟ้าที่ภาครัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายให้นั้น พอจะเข้าใจได้ว่ารัฐจะเป็นผู้ชำระเงินแทนชาวบ้านในตำบลแม่คือให้แก่การไฟฟ้าฯเอง หากครอบครัวไหนใช้ไฟไม่เกิน 80 หน่วยต่อเดือน และหากใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 80 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน รัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งของค่าไฟฟ้า ซึ่งจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้แต่ละหลังคาเรือนทราบ โดยการไฟฟ้าฯซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รับผิดชอบเริ่มในรอบบิลเดือนสิงหาคมนี้
แต่ค่าน้ำประปา รัฐบาล ถ้าเข้าใจไม่ผิดโดย อบต.แม่คือ จะดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลแม่คืออย่างไรตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปา เพราะในตำบลแม่คือแต่ละหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปา เป็นน้ำประปาหมู่บ้านบริหารงานโดยชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้าน ไม่ได้ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและไม่ได้รับบิลค่าใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนเงินรายได้จากการใช้น้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านก็นำไปใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบประปาและชำระค่าใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ดังนั้น หากภาครัฐ โดย อบต.แม่คือ ที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการนี้ หรือไม่ต้องทำอะไรเลยให้เป็นไปตามปกติ กรุณาช่วยอธิบายให้เข้าใจเป็นการด่วนหน่อยครับ เพราะมาตรการทั้งหมดเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว ... ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขออภัย....หากท่านได้เคยอธิบายเรื่องนี้ตามหอกระจายข่าวของ อบต.แล้ว เนื่องจากผมไม่ได้ยินแล้วก็ไม่มีใครคุยให้ฟังด้วย
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com