เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 797 คน
สถิติเดือนนี้ 17212 คน
สถิติปีนี้ 17212 คน
สถิติทั้งหมด 1646474 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
 
 
  หัวข้อสนทนา : น้ำประปาหมู่บ้าน
ผู้ตั้งหัวข้อ : ช่วยตอบด่วน
วัน-เวลา : 20/08/51 - 16:05:12 น.
ข้อความ : น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ช่วง2 เดือนที่ผ่านมา ทำไมน้ำไหลค่อยมากๆ โดยเฉพาะช่วงเช้าและค่ำ ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรรึเปล่า มีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
มีการคิดเกณฑ์อย่างไรที่ตำบลไหนจะได้ใช้น้ำประปาของ หมู่บ้าน หรือของประปาส่วนภูมิภาค แล้วมีโอกาสหรือไม่ที่ประปาหมู่บ้าน ของตำบลแม่คือจะได้ใช้ประปาส่วนภูมิภาคซักที (บ้านแถวๆวัดบวกเป็ด ทำไมถึงได้ใช้ประปาส่วนภูมิภาค)
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : โครงการบ้านธีรยา
วัน-เวลา : 21/08/51 - 09:01:28 น.
ข้อความ : โครงการบ้านธีรยา ยิ่งตอนนี้มีเฟส4 ประชากรในโครงการมีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นจำนวนมาก บางบ้าน1หลังอยู่กันเป็นสิบคน เป็นปัญหาส่วนหนึ่งรึเปล่าที่ทำให้น้ำไหลค่อยมาก เกิดจากการแย่งกันใช้น้ำโดยเฉพาะในช่วงเช้า,เย็นและค่ำ จะมีวิธีแก้ได้อย่างไรบ้าง เพิ่มขนาดแรงดันของเครื่องปั๊มน้ำได้มั๊ย หรือมีวิธีอื่นช่วยแก้ไขให้ด้วย ได้ติตต่อที่กรรมการหมู่บ้านแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ขอทางอบต.ประสานให้ด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูง
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ด.ต.มานพ
วัน-เวลา : 21/08/51 - 15:46:52 น.
ข้อความ : เรียน ผู้ตั้งกระทู้ “น้ำประปาหมู่บ้าน”
ตามที่ท่านได้ตั้งหัวข้อสนทนา “น้ำประปาหมู่บ้าน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 พอจับประเด็น ดังนี้
1. น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาไหลค่อยมากๆ โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น หรือมีปัญหาอะไรแก้ไขได้อย่างไรบ้าง เพิ่มแรงดันของเครื่องปั๊มน้ำได้มั้ย หรือมีวิธีอื่นช่วยแก้ไขให้ด้วย
2. ได้ติดต่อกรรมการหมู่บ้านแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด
3. มีโอกาสหรือไม่ที่หมู่บ้านในตำบลแม่คือจะได้ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค

กระผมซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร การประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ขอชี้แจงและทำความเข้าใจดังนี้
ตามข้อ 1 การประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 รวมอายุการใช้งาน 13 ปี เพื่อให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ 6 ซึ่งขณะนั้นมีประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยนำน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลมาผลิตใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งน้ำประปามีปริมาณมากเพียงพอต่อประชากรและการไหลเวียนของน้ำค่อนข้างแรง เพราะขณะนั้นมีผู้ใช้น้ำประปาน้อย
จากการขยายตัวของประชากรในหมู่บ้าน หมู่ 6 และหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันจึงปริมาณจำนวนผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 เกือบ 500 หลังคาเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านธีรยา เฟส 1-4 ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้น้ำประปาเกินกว่าครึ่งของจำนวนผู้ใช้น้ำประปาทั้งหมด มีบริเวณที่อยู่อาศัยติดกันและใช้น้ำประปาจากท่อเมนเดียวกัน ดังนั้น ในตอนเช้าและตอนเย็น จึงเป็นเวลาที่มีผู้ใช้น้ำประปาเพื่อกิจวัตรประจำวันพร้อมกันจำนวนมาก น้ำจึงวิ่งออกจากก๊อกในหลายทิศทางพร้อมกัน ทำให้แรงดันของน้ำลดลง ส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อนตามไปด้วย
การแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนในตอนเช้าและเย็นไม่ทันกับความต้องการของผู้ใช้นั้น ในเบื้องต้นจึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย และควรต้องซื้อถังมากักเก็บน้ำไว้ใช้ในกรณีเร่งด่วนจะเป็นการดีที่สุด การประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 จะรับปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาหาวิธีการแก้ไขให้ต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกของท่านมา ณ ที่นี้ด้วย หากท่านผู้ใช้น้ำต้องการให้คำแนะนำใดๆ สามารถไปติดต่อได้ ณ ที่ทำการประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตามข้อ 2 ที่ท่านแจ้งว่าได้ติดต่อกรรมการหมู่บ้านแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด เนื่องจากกระผมไม่ทราบว่าท่านได้ติดต่อกับกรรมการท่านใดไว้ เพราะคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้านมีจำนวนถึง 12 ท่าน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบดูรูปและรายชื่อคณะกรรมการบริหารฯ ได้ที่ทำการประปาหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละท่านต่างก็ต้องออกไปประกอบอาชีพหารายได้ของตัวเองทุกวัน เช่น กระผมซึ่งรับราชการตำรวจก็ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน โดยได้เสียสละเวลาว่างหลังจากทำงานหรือวันหยุดราชการ มาช่วยดูแลและบริหารการประปาหมู่บ้านให้คงอยู่ได้ตลอดไป โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น นอกจากสิทธิพิเศษให้ใช้น้ำประปาได้ฟรีไม่เกิน 20 หน่วยหรือ 100 บาทต่อเดือนเท่านั้น หากเกินกว่านี้ผมก็ต้องจ่ายส่วนที่เกินให้กับการประปาหมู่บ้านเช่นกัน แต่ทุกเดือนที่ผ่านมาผมใช้สิทธินี้ไม่ถึง 30 บาทด้วยซ้ำ ส่วนที่ทำงานประจำที่ทำการประปาหมู่บ้านนั้น เป็นลูกจ้างของการประปาหมู่บ้านทำหน้าที่ผลิตและบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 2 คน และทำหน้าที่การเงินและบัญชีของการประปาหมู่บ้าน 1 คน หากผู้ใช้น้ำประปาท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อที่ทำการประปาหมู่บ้าน หรือหากไม่มีเวลาไปจะทำหนังสือแจ้งการประปาหมู่บ้านไว้ก็ได้ เพื่อจะได้นำปัญหาไปหารือในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งมีการประชุมทุกวันที่ 10 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีแจ้งทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเป็นหนังสือ ขอความกรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ด้วย เพื่อที่คณะกรรมการบริหารฯ จะได้ชี้แจงให้ท่านได้ทราบต่อไป
อย่างไรก็ตามการประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำที่มีท่อประปาภายในบ้านอยู่ในสภาพเก่าหมั่นตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งให้ช่วยกันตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำร่วมกับพนักงานอ่านมาตรของการประปาหมู่บ้านด้วย ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้ใช้น้ำตรวจสอบพบท่อแตกหรือท่อรั่ว สามารถแจ้งได้ที่ทำการประปาหมู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 08-6193-7724 เพื่อจะได้ให้คำแนะนำหรือทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนต่อไป

ตามข้อ 3 มีโอกาสหรือไม่ที่หมู่บ้านในตำบลแม่คือจะได้ใช้ประปาส่วนภูมิภาค เท่าที่ทราบ การประปาส่วนภูมิภาคใน จ.เชียงใหม่ มีสำนักงานอยู่ 7 แห่ง คือ ประปาเชียงใหม่, สันกำแพง, แม่ริม, แม่แตง, ฝาง, จอมทอง และฮอด เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถขยายเขตจ่ายน้ำประปาได้ทั่วถึง ทุกรัฐบาลจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำประปาหมู่บ้านมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนในทุกหมู่บ้าน ชุมชน ที่ห่างไกลและขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง การขยายเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น คำนึงถึง การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วและเพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายได้มีโอกาสใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานอย่างพอเพียงและทั่วถึง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ การสร้างงานและความเท่าเทียมกันทางรายได้ของประชาชน การขยายพื้นที่บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคนั้น จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลก่อน จึงจะวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำในพื้นที่บริการได้ ดังนั้น หากท่านต้องการทราบรายละเอียดอย่างแท้จริงสอบถามได้ที่ สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ 053-362012-7

จึงชี้แจ้งมาเพื่อทราบ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com