เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 794 คน
สถิติเดือนนี้ 17209 คน
สถิติปีนี้ 17209 คน
สถิติทั้งหมด 1646471 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
 
 
  หัวข้อสนทนา : การทำงานของฝ่ายสมาชิกและฝ่ายบริหาร
ผู้ตั้งหัวข้อ : คนทำงาน
วัน-เวลา : 08/09/51 - 11:31:06 น.
ข้อความ : 1.อยากขอเรียนท่านประธานสภาว่าในการทำงานหรือการในเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้นหรือไปร่วมงานในส่วนราชการอื่น ๆ จากการที่ได้เข้าร่วมงานในกิจกรรมที่จัดขึ้นสังเกตมาตลอดว่ามีสมาชิก อบต. บางท่านที่ไม่เห็นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเลย ไม่ร้ไปทำอะไรอย่ ทั้ง ๆ ที่เราก็เลือกท่านเข้ามาทำงานและเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าเป็นอย่างนี้จะให้เราคิดอย่างไรในเมื่อตัวแทนของเรายังไม่เห็นเข้าร่วมกิจกรรมเลย เราในเมื่อเป็นแค่ชาวบ้านจะไปร่วมทำไม ท่านต้องคิดอย่เสมอนะว่าท่านมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของชาวบ้าน และท่านยังได้รับเงินเดือนจากภาษีของชาวบ้านทั้งหลายที่เลือกท่านเข้าไป ขอให้ท่านคิดและตระหนักถึงหน้าที่ที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้ด้วย
2. อยากขอเรียนว่าในส่วนฝ่ายบริหาร คือในส่วนการทำงานของรองนายก ไม่ทราบว่าตอนนี้การทำงานของฝ่ายบริหารเป็นอย่างไร เราเห็นรองนายกทำงานส่วนตัวเป็นส่วนมาก มุ่งมั่นอยุ่กับงานของตนเอง ไม่เห็นเข้ามาทำงาน แล้วจะให้เราคิดอย่างไรในเรื่องนี้ขนาดท่านซึ่งเป็นรองนายกไม่ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์แล้ว ท่านไม่คิดหรือว่าท่านเข้ามาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นตัวแทนชาวบ้าน เราก็รู้สึกเสียดายมากกับเงินเดือนที่ท่านได้รับ อีกทั้งเสียดายโอกาสที่ท่านเข้าไปดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสอย่างท่าน บอกตรง ๆ ว่าเสียดาย สิ่งที่เราอยากเห็นในขณะนี้การทำงานของฝ่ายบริหารที่มีการผนึกกำลังกันในการทำงาน ท่านอย่ามัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวให้มากเกินไปเลย หันมาทำงานเพื่อส่วนร่วมกันเถอะ
3. อยากขอเรียนถามท่านนายกเกี่ยวกับข้อข้องใจดังกล่าว ไม่ทราบว่าท่านมีแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในส่วนการทำงานของสมาชิก อบต. ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และในส่วนการทำงานของรองนายก พวกเราอยากฟังคำตอบ และเห็นการทำงานของฝ่ายบริหารที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความพยายามและการผนึกกำลังในการทำงาน แต่ถึงอย่างไรพวกเราขอชื่นชมท่านที่ท่านนายกและขอให้กำลังท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการพัฒนาตำบลแม่คือของเราให้เจริญได้เท่าเทียมกับตำบลอื่น ๆ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนทำงาน
วัน-เวลา : 11/09/51 - 10:37:42 น.
ข้อความ : ขอตอบกระทู้ของคนทำงานก่อนว่าหน้าที่ของสมาชิกสภา ของสภาอบต
1. ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติตำบล
2. ติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร
3. จัดงบประมาณพัฒนาตำบลตามความเหมาะสม
กิจกรรมทุกอย่างมีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ความสำเร็จทุกอย่างเป็นการประสานงานและร่วมมือกันทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารตลอดมา อาจมีอยู่บางที่เห็นว่าผู้นำเองไม่เข้าร่วมกิจกรรมแต่เห็นว่าทุกคนก็ทำหน้าที่อยู่แล้ว 4 ปีก็ขอให้ชาวบ้านได้ตัดสินอีกทีว่าเหมาะสมเเป็นตัวแทนของท่านหรือเปล่า
ส่วนรองนายกมีหน้าที่ตามที่นายกมอบหมายให้ทำ มีด้านโยธา กีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น การทำงานวัดกันทีผลงานมากกว่า ก็ยังเห็นว่าทำงานของรองนายก ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยดีแต่ก็ขอขอบคุณที่ได้ให้ข้อสังเกต และขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นายกอบต. ขอบคุณมาก สิ่งที่เห็นอาจจะจริงและไม่จริง เราเห็นน้ำแข็งเป็นผิวน้ำแต่เราไม่สามารถมองเห็นก้อนน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำซึ่งใหญ่กว่าบนผิวน้ำไม่รู้กี่แห่ง
สุดท้ายขอขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยสังเกตและเป็นกำลังใจให้นายกจะได้มีกำลังทุ่มเท ทั้งกำลังกาย และกำลังใจในการพัฒนาตำบลแม่คือต่อไป
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนบ้านเดียวกัน
วัน-เวลา : 11/09/51 - 21:49:13 น.
ข้อความ : ในฐานะที่เข้าร่วมงานกับอบต.เห็นว่ารองฯทั้งสองไม่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมงานกับท่านนายกเลยเหมือนว่าท่านทำงานคนเดียวจริงๆ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนทำงาน
วัน-เวลา : 16/09/51 - 10:26:17 น.
ข้อความ : กรุณาระบุว่ากิจกรรมไหนมาด้วยเพราะรองฯไม่รู้โง่ เวลาจะสรุปอะไรก็ขอดูทั้งหมดไม่ควรด่วนสรุปเดียวเขาจะว่าลำเอียง คนถามมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าถ้ายากเป็นรองฯก็ถามนายก รองฯทั้งสองพร้อมสละให้ทำงานแทน หรือว่าจะมาหลังหมดวาระ หรือจะตั้งทีมให้ชาวบ้านช่วยตัดสิน อย่าเสียเวล่ำเวลามานั่งเขียนว่าให้คนนั้นคนนี้อยู่เลย ก็เคยเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ใช่หรือคราวหน้าจะใบ้ให้ว่าใครนะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนแถวบ้าน
วัน-เวลา : 16/09/51 - 15:33:59 น.
ข้อความ : ผมเป็นคนนึงที่เห็นรองทำงานมาโดยตลอด อย่างไรจะเป็นกำลังใจให้รองนายกนะครับ สู้ๆนะครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนแถวบ้าน
วัน-เวลา : 14/01/52 - 14:48:41 น.
ข้อความ : ผมก็เห็นว่านายกทำงานคนเดียวเหมือนกัน
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com