เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 4274 คน
สถิติปีนี้ 121443 คน
สถิติทั้งหมด 1130010 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
 
 
  หัวข้อสนทนา : การถอดถอนผู้ใหญ่บ้านที่ทำงานไม่เข้าตา ไม่โปร่งใส
ผู้ตั้งหัวข้อ : คนแม่คือ
IP : 49.228.247.74
วัน-เวลา : 10/01/60 - 17:46:42 น.
ข้อความ : การถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ตามกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่ มาตรา 14(6) กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเมื่อราษฎรในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 11 (มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน) จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีคุณสมบัติตามาตรา 11 ทั้งหมดของหมู่บ้าน เข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่งเมื่อได้ชื่อครบแล้ว นายอำเภอจะต้องสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่ คุณสมบัติของราษฎรตามาตรา 11 คือ มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีสิทธิเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตที่มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า 3 เดือน ร่วมเข้าชื่อ(ลงชื่อ) ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านต่อนายอำเภอ
 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com