เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 75 คน
สถิติเดือนนี้ 10134 คน
สถิติปีนี้ 31411 คน
สถิติทั้งหมด 1181665 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
 
 
  หัวข้อสนทนา : สอบถามการเก็บขยะ
ผู้ตั้งหัวข้อ : คนหมู่ 5 บ้านแม่คือ
วัน-เวลา : 05/02/60 - 08:08:04 น.
ข้อความ : ขอเรียนถามท่านนายก
เรื่องนโยบายการเก็บขยะของแม่คือ ดังนี้
1. อัตราการเก็บขยะรายเดือน เป็นไปตามนโยบายและประกาศของ อบต.แม่คือ หรือผู้ใหญ่บ้าน
2. ได้ยินประกาศของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เรื่องการเก็บขยะจากถุงที่มีตรา(ตราอะไร) ราคาถุงละ 5 บาท ถ้าไม่มีตราจะไม่เก็บ แล้วถุงดำที่ซื้อมายังใช้ไม่หมดจะทำอย่างไร ทำไมไม่ทิ้งช่วงดำเนินการจนกว่าจะใช้ถุงเก่าให้หมดก่อน
3. การขายถุงขยะหรือค่าเก็บขยะ ใน อบต.อื่นเขาบริหารดังนี้ ไม่มีการเก็บเงินค่าเก็บขยะเนื่องจากเป็นภาระของเทศบาล เขาดำเนินการโดยผลิตถุงดำมีตราเทศบาลฯ และจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม แทบการเก็บเงินค่าเก็บขยะ
3.1 การจำหน่าย จำหน่ายโดยเทศบาล และกระจายจำหน่ายโดยร้านค้าทั่วไปในหมู่บ้านดเพื่อสะดวกแก่ผู้ต้องการกซื้อ โดยเทศบาลให้ร้านค้าซื้อถุงดำจากเทศบาลและขายเอากำไร(เทศบาลกำหนดต้นทุนและกำไร) ไม่ต้องเป็นภาระการเก็บเงินกับเทศบาล
3.2 ผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าเป็นมติที่ประชุมกรรมการหมู่บ้าน อันนี้เป็นข้อสงสัยว่า การดำเนินการใด ๆ ควรเป็นหน้าที่ของเทศบาลไม่ใช่มติที่ประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน ถ้าไม่มีกฏหมายหรือประกาศอย่างเป็นทางการของ อบต. ผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการฯ จะกำหนดว่า ถุงไม่มีตาไม่เก็บไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจ อำนาจเป็นของเทศบาล แล้วอย่างนี้จะบังคับใช้อย่างไร ถ้าไม่เก็บของกองหมักหมมส่งกลิ่นเหม็นในหมู่บ้านใครจะรับผิดชอบ
ขอความกรุณาตอบคำถามทุกคำถามให้เกิดความกระจ่างด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เพิ่มเติมการเก็บขยะ(คนหมู่ 5 แม่คือ)
วัน-เวลา : 05/02/60 - 08:13:05 น.
ข้อความ : ถึงท่านนายกฯ
การจำหน่ายถุงเป็นการเก็บค่าขนขยะที่ยุติธรรมที่สุด ผู้มีขยะจำนวนมากต้องซื้อถุงให้พอกับจำนวนขยะ ผู้มีน้อยก็ซื้อน้อย ให้แบ่งขนาดของถุงขยะ เป็นขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก พอควรแก่จำนวนขยะให้ประชาชนไดเ้ลือกซื้อ
ให้แบ่งขายเป็นแพ็คๆละ 10 -20 ใบ หรือแบ่งขายย่อยก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้
เรื่องสุดท้าย สรุปแล้ว เทศบาลกำหนดวันเก็บขยะในวันใดบ้างครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบท่านนายก
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
วัน-เวลา : 07/02/60 - 09:16:18 น.
ข้อความ : ผมขอขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้สนใจและเสนอแนะเข้ามานะครับ ก่อนอืนผมขอทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับ
1.ในการที่มีการจำหน่ายถุงดำเป็นมติจากที่ประชุมร่วมกันท้ังฝ่ายท้องถิ่นและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะร่วมกันลดขยะในครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินโครงการเชียงใหม่สะอาด โดยให้ทุกอำเภอทุกตำบลได้ร่วมกันลดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือและได้ผลเป้็นที่น่าพอใจ โดยทุกตำบลที่ทำได้ผลคือการขายถุงดำ
2.ราคาจำหน่ายถุงดำ ถุงละ 5 บาทซึ่งเป็นราคาที่ตำบลอื่นจำหน่ายเช่นกัน
3.ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไปแต่จะผ่อนผันให้ผู้ที่มีถุงดำไปจนถึงเดือนเมษายน 2560 หลังจากน้ันจึงไม่เก็บถุงดำท่ั่วไปเพราะเหตุว่ามีบางคนผมขอใช้ คำว่าบางคนนะครับที่นำขยะจากที่อื่นมาทิ้งร่วมในตำบลของเรา โดยเฉพาะตลาดนัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจำหน่ายถุงดำด้วยเหตุดังข้างต้นครับ และการเก็บขยะต้อวงมีที่จัดเก็บขยะที่เป็นอันตรายด้วยดรับ ผมขอขอบคุณนะครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com