เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 342 คน
สถิติเดือนนี้ 18789 คน
สถิติปีนี้ 241400 คน
สถิติทั้งหมด 1590889 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
 
 
  หัวข้อสนทนา : รับเินเยียวยา 300
ผู้ตั้งหัวข้อ : คนแม่คือ
วัน-เวลา : 19/06/63 - 07:11:23 น.
ข้อความ : สรุปเงินแจกหมดไหม
ผู้ที่เชนชื่อแล้ว ไปตรวจสอบแล้วไม่ได้เพราะช้ำช้อนกัน
ไห้เขาลบชื่อที่เชนทิ้งไหม
กรณีเงินแจกไม่หมดจะทำอย่างไร แจกต่อไหม
ทำไมไม่มีวิธีการง่ายๆ ไม่ไห้เดือดร้อนกัน เช่น แจกไข่ หรือ ข้าว มาม่า ทุกๆหลังคาไปเลย มอบหมายให้ ส.ท.แต่ละเขตขัดการ ครับ ง่ายๆแต่ได้ใจจาวบ้าน ทุกหลังคาเลย เทศนาลเอ๋ยๆๆๆๆ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นายกเทศมนตรีตำบแม่คือ
วัน-เวลา : 25/06/63 - 10:12:29 น.
ข้อความ : ขอตอบข้อซักถามของประชาชน
1. หากประชาชนได้ลงนามในแบบขอความช่วยเหลือฯแล้ว และยื่นมายังเทศบาลตำบลแม่คือ หากคณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว ประชาชนไม่ได้รับสิทธิเป็นผู้ที่ที่ได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาานอื่นแล้ว
สามารถมายื่นแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอรับเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลแม่คือในวันราชการ
2.กรณีที่ผู้มีสิทธหิได้รับความช่วยเหลือแล้ว ไม่มารับเงินช่วยเหลือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เทศบาลตำบลแม่คืือกำหนด ก็จะนำเงินงบประมาณที่ยังค้างอยู่ ส่งกลับคืนคลังต่อไป เงินในส่วนนี้ก็ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล
3.เทศบาลตำบลแม่คือ กำหนดการให้ความช่วยเหลือด้านเงิน ครัวเรือนละ 300 บาท ซึ่งใช้หลักเกณฑ์โดยอนุโลมของระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เทศบาลตำบลแม่คือ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้กับประชาชนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
จึงขอนำเรียนมาเพื่อทราบ และต้องขอขอบคุณที่ให้ตวามสนใจและให้ข้อเสนอแนะต่อเทศบาลตำบลแม่คือและฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณมากครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com