เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 52 คน
สถิติวันนี้ 122 คน
สถิติเดือนนี้ 7002 คน
สถิติปีนี้ 76976 คน
สถิติทั้งหมด 974937 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
 

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2551 72_157_account51.xls (198 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2552 72_337_account52.xls (207 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2553 72_338_account53.xls (325 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2554 72_388_account 54.xls (277 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2555 72_501_account 55.xls (309 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556 72_588_account56.xlsx (234 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2557 72_795_account 57.xlsx (259 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 72_796_account 58.xlsx (107 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 72_800_account 59.xlsx (249 KB.)


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2017 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com