เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 61 คน
สถิติเดือนนี้ 4875 คน
สถิติปีนี้ 183515 คน
สถิติทั้งหมด 1333769 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 <26/11/62>
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่คือ ประจำปี 2562 <11/11/62>
เทศบาลตำบลแม่คือ ได้รับการตรวจนิเทศงานการปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงพิงค์ 1669) ได้มีการนำเสนอข้อมูลการทำงานปี 2562 ให้ข้อเสนอแนะ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน <07/11/62>
กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 <08/10/62>
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง"การใช้เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ฉีด พ่น ยา เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก" จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 เชียงใหม่ <20/09/62>

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com