เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 306 คน
สถิติเดือนนี้ 7084 คน
สถิติปีนี้ 68250 คน
สถิติทั้งหมด 1417739 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในลักษณะงานที่เหมาะสม ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนปิดเทอม ประจำปีงบประมาณ 2563 <31/03/63>

เทศบาลตำบลแม่คือ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผุ้สมัครแล้ว มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วยและถูกต้อง จำนวน 33 ราย (รายชื่อตามเอกสารที่ได้แนบไว้)
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เทศบาลตำบลแม่คือ จึงขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทีผ่านการคัดเลือกออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.993_919_CCF_000015.pdf (1.19 MB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ปิดการใช้งานสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่คือ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และสนามเด็กเล่นภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ <30/03/63>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ (ฉบับที่2) <30/03/63>
มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) <25/03/63>

มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563.ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 <24/03/63>

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ เทศบาลตำบลแม่คือ จึงกำหนดออกหน่วยให้บริการการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนเมษายน 2563 ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ จุดบริการของแต่ละหมู่บ้าน
*หมายเหตุ* เฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถมารับเบี้ยยังชีพได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
หมู่ที่ 1 สถานที่ ณ ศาลาเอกประสงค์ SML หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2 สถานที่ ณ ศาลาเกริก หน้าวัดแม่คือ
หมู่ที่ 3 สถานที่ ณ ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 สถานที่ ณ ศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 สถานที่ ณ ศาลาเอกประสงค์ SML หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6 สถานที่ ณ วัดหนองงู
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com