เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 1043 คน
สถิติเดือนนี้ 12949 คน
สถิติปีนี้ 158728 คน
สถิติทั้งหมด 1508217 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ. 2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา) <24/06/63>

ตามที่ได้มีการพิจารณาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน 2563 โดยมีผลการประชุม 3 ประเด็นสำคัญดังนี้

1.สถานการณ์น้ำในเขื่อนขณะนี้มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 63 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุ แต่สามารถใช้น้ำได้เพียง 49 ล้านลูกบาศกเมตร

2.ตามสถานการณ์ที่ 1 จึงมีมติให้โครงการเริ่มกาารส่งน้ำในทุกสายคลอง เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกฤดูฝนในวันที่ 15 ก.ค. 25653

3.การส่งน้ำในห้วงตามแผนในกรณีที่มีฝนตก หรือได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ใช้น้ำว่ามีฝนตกในพื้นที่โครงการจะหยุดการส่งน้ำทันทีเมื่อประเมินแล้ว่าปริมาณฝนนั้งเพียงพอต่อความต้องของข้าวหรือพื้อที่ปลูก

*รอบเวรการส่งน้ำ ดังเอกสารที่ได้แนบไว้*ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส <24/06/63>

จากการรับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เร่ื่องวัตถุอันตราย 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส ซึ่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยสารทั้ง 2 ชนิด ไม่สามารถมีไว้ในครอบครองและใช้ได้
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับเกษตรกรหรือผู้มีไว้ครอบครอง ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตราบแก่ผู้ขาย ที่ตนซื้อมาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563) หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามกฏหมาย.ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 (ลำดับที่ 1-100 ราย) ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ <12/06/63>

สำหรับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่คือ ที่ยังไม่ปรากฎรายชื่อบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชุดนี้สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับต่อๆไปได้

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลแม่คือ

*ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์.1012_922_Book1.pdf (128 KB.)เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกัยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เนื้อหาสื่อสารถึงการก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไทย และให้กำลังใจเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ จำนวน 2 ชุด <11/06/63>

ชุดที่ 1 โลกใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=237zntSDscg
ชุดที่ 2 ทางรอด
https://www.youtube.com/watch?v=aVO78xGm0AQประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง เปิดการใช้งานสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่คือ และลานกีฬาออกกำลังกาย <08/05/63>

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com