เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 529 คน
สถิติเดือนนี้ 12435 คน
สถิติปีนี้ 158214 คน
สถิติทั้งหมด 1507703 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
อัตรากำลังของเทศบาล
 

 

เทศบาลตำบลแม่คือ แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น  4  กองดังนี้ 

ปลัดเทศบาลตำบล   จำนวน  1 คน 

1. สำนักปลัด          มีบุคลากร จำนวน  20  คน

2. กองคลัง             มีบุคลากร จำนวน    8  คน

3. กองช่าง              มีบุคลากร จำนวน   5  คน

4. กองการศึกษา      มีบุคลากร จำนวน   10  คน

พนักงานเทศบาล             จำนวน  17   คน

พนักงานครู                     จำนวน  3  คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน   9   คน 

พนักงานจ้างทั่วไป            จำนวน  6    คน

พนักงานจ้างเหมา              จำนวน   11  คน 

รวมทั้งสิ้น            จำนวน  44 คน


 
โครงสร้างอัตรากำลัง 27_396_แผนภูมิโครงสร้าง.doc (75 KB.)


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com