เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 242 คน
สถิติเดือนนี้ 9358 คน
สถิติปีนี้ 55039 คน
สถิติทั้งหมด 1205293 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
อัตรากำลังของเทศบาล
 

 

เทศบาลตำบลแม่คือ แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น  4  กองดังนี้ 

ปลัดเทศบาลตำบล   จำนวน  1 คน 

1. สำนักปลัด          มีบุคลากร จำนวน  20  คน

2. กองคลัง             มีบุคลากร จำนวน    8  คน

3. กองช่าง              มีบุคลากร จำนวน   5  คน

4. กองการศึกษา      มีบุคลากร จำนวน   10  คน

พนักงานเทศบาล             จำนวน  17   คน

พนักงานครู                     จำนวน  3  คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน   9   คน 

พนักงานจ้างทั่วไป            จำนวน  6    คน

พนักงานจ้างเหมา              จำนวน   11  คน 

รวมทั้งสิ้น            จำนวน  44 คน


 
โครงสร้างอัตรากำลัง 27_396_แผนภูมิโครงสร้าง.doc (75 KB.)


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com