เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 478 คน
สถิติเดือนนี้ 12384 คน
สถิติปีนี้ 158163 คน
สถิติทั้งหมด 1507652 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 อบต. <22/12/49>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 อบต. ประจำปี 2549 โดยมี อบต.แม่คือ , อบต.สันปูเลย , อบต.ตลาดใหญ่ , อบต.สำราญราษฎร์ และอบต. สง่าบ้าน เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช <22/12/49>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ร่วมกับ โรงเรียนแม่คือวิทยา และคณะผู้นำชุมชนตำบลแม่คือ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2549 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ โอฬสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล การจุดเทียนชัยถวายพระพร การปล่อยโคมลอยเฉลิมพระเกียรติ การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลตัวอย่างประจำหมู่บ้าน การแจกเครื่องห่มกันหนาว การแสดงของนักเรียน การมอบวัสดุจราจรให้แก่ตู้ยามตำบลแม่คือ โดยพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลแม่คือ พร้อมใจกันถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างล้นหลามกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ <22/12/49>

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จัดกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสนุกบ้านบอลคาร์ฟู
เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 คน ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างสนุกสนาน จากสวนสนุกที่มีของเล่นเด็กชนิดต่าง ๆ มากมาย และมีความปลอดภัยโครงการ อบต.แม่คือ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก <22/12/49>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จัดทำโครงการ อบต.แม่คือ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2549 – 2550 ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 - วันที่ 31 มกราคม 2550 โดยการมอบยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก พร้อมอุปกรณ์การฉีดพ่น ให้แก่ อสม. แต่ละหมู่บ้านในตำบลแม่คือ เพื่อฉีดพ่นพื้นที่ที่มีความเสียงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก และเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมและกิจกรรมสำคัญหลายด้านของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเนื่องในวันปิยมหาราช <20/12/49>

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 คณะผู้บริหาร สภาฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกส่วน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่คือ นำพวงมาลา ไปถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com