เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 235 คน
สถิติเดือนนี้ 3737 คน
สถิติปีนี้ 261351 คน
สถิติทั้งหมด 1610840 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช <22/12/49>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ร่วมกับ โรงเรียนแม่คือวิทยา และคณะผู้นำชุมชนตำบลแม่คือ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2549 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ โอฬสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล การจุดเทียนชัยถวายพระพร การปล่อยโคมลอยเฉลิมพระเกียรติ การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลตัวอย่างประจำหมู่บ้าน การแจกเครื่องห่มกันหนาว การแสดงของนักเรียน การมอบวัสดุจราจรให้แก่ตู้ยามตำบลแม่คือ โดยพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลแม่คือ พร้อมใจกันถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างล้นหลามกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ <22/12/49>

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จัดกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสนุกบ้านบอลคาร์ฟู
เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 คน ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างสนุกสนาน จากสวนสนุกที่มีของเล่นเด็กชนิดต่าง ๆ มากมาย และมีความปลอดภัยโครงการ อบต.แม่คือ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก <22/12/49>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จัดทำโครงการ อบต.แม่คือ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2549 – 2550 ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 - วันที่ 31 มกราคม 2550 โดยการมอบยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก พร้อมอุปกรณ์การฉีดพ่น ให้แก่ อสม. แต่ละหมู่บ้านในตำบลแม่คือ เพื่อฉีดพ่นพื้นที่ที่มีความเสียงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก และเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมและกิจกรรมสำคัญหลายด้านของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเนื่องในวันปิยมหาราช <20/12/49>

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 คณะผู้บริหาร สภาฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกส่วน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่คือ นำพวงมาลา ไปถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดอบต.แม่คือ ให้การต้อนรับชมรมผู้ดูแลเด็ก อ.ดอยสะเก็ด <20/12/49>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ โดย นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต. , นายนิคม ถาปินตา ประธานสภาฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ ให้การต้อนรับ ชมรมผู้ดูแลเด็กอำเภอดอยสะเก็ด ในการประชุมสัญจร ประจำเดือน ตุลาคม 2549 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ เพื่อร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในอำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 20 ศูนย์ฯ ในการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางและแผนพัฒนาการเรียนการสอน และร่วมกันจัดทำสื่อการเรียนการสอน พร้อมจัดตกแต่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ให้สวยงาม
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com