เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 169 คน
สถิติเดือนนี้ 6565 คน
สถิติปีนี้ 41740 คน
สถิติทั้งหมด 1191994 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตำบลจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต <09/08/55>
ถวายเทียนเข้าพรรษา <01/08/55>
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลแม่คือ ประจำปี 2555 <21/07/55>

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลแม่คือ ประจำปี 2555
เรื่อง การดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการ ตำบลแม่คือ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2555
เวลา 8.00น.-17.00น.
โดยเทศบาลตำบลแม่คือ
ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่โครงการสืบสานภูมิปัญญญาท้องถิ่น(กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน) <20/07/55>

โครงการสืบสานภูมิปัญญญาท้องถิ่น(กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน)
สาขากิจกรรม สาขาอาหารและโภชนา
วันที่ 8 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2555
จัดทำโดย วัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ กศน.และโรงเรียนแม่คือวิทยา

==============================================โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษาตำบลแม่คือ <13/07/55>

โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษาตำบลแม่คือ
สืบสารประเพณีหล่อเทียน ประจำปี 2555
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
ณ วัดสารภี

==============================
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2555
9 เล่ม ถวาย 9 วัด
ณ วัดสารภี พระเจ้าล้านเหรียญทันใจ
ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
==============================
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com