เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 11 คน
สถิติเดือนนี้ 10937 คน
สถิติปีนี้ 10937 คน
สถิติทั้งหมด 1360426 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ <28/12/55>
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉัทน์พี่น้อง "แม่คือ หนองผึ้ง และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่" <13/11/55>
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , พิการ , ติดเชื้อฯ ประจำเืดือน พฤศจิกายน 2555 <13/11/55>
ร่วมงาน วันปิยมหาราช <23/10/55>

คณะผู้บริหาร เทศบาล ตำบลแม่คือ
ร่วมงาน วันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่งานเปิดถนนสายสัมพันธ์สองตำบล <16/10/55>

งานเปิดถนนสายสัมพันธ์สองตำบล
ได้รับการประสานและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูฯ
โดย ท่าน สส เกษม นิมมลรัตน์
ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ท่านชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ท่่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายกอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
ณ เทศบาลตำบลแม่คือ
16 ตุลาคม 2555
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com