เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 127 คน
สถิติเดือนนี้ 9775 คน
สถิติปีนี้ 219099 คน
สถิติทั้งหมด 1568588 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลแม่คือ จัดงานปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 2555 <03/02/55>

เทศบาลตำบลแม่คือ จัดงานปีใหม่วันที่ 1 มกราคม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 13 รูป เวลา 6.30 น. ณ ตลาดแม่คือ ในวันเดียวกันนั้น มีการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 และการครบวาระผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายอภิชาติ จันทร์จริง ในงานเลี้ยงมีการเลี้ยงโรงทานจากหลุ่มต่างๆมากมาย มีการจับรางวัล และมีการแลกของขวัญต่างๆมากมาย..บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่ม มีแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานกันคับคั่งกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการคุณครูคนใหม่ <03/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการคุณครูคนใหม่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย กระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ครูคนใหม่ สร้างเสริมพัฒนาการให้เด็ก อีกทั้งเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑.การทำขนมบัวลอยหลากสี วิทยากร นางนงนาถ คำราพิช วันที่ ๖ ธันวาคม ๕๔
๒.การทำข้าวโพดคลุก วิทยากร น.ส. วรรณกร ชูจิตร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๕๔
๓.การทำพวกกุญแจลูกปัด วิทยากร น.ส. สุธาสินี บูรพาพัธ วันที่ ๑๐ มกราคม ๕๕
ผลที่ได้รับ
๑.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
๒.นักเรียนได้รับส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากวิทยากรที่หลากหลาย
๓.มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่กิจกรรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 <05/12/54>

เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับองค์กรประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ กลุ่มแม่บ้านตำบลแม่คือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2554 ขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น
การทำบุญตักบาตรตอนเช้า จากตลาดแม่คือถึงวัดเทพินทราราม
การปลูกต้มไม้บ้านแม่ท้องปอง หมู่ที่ 2
การมอบประกาศนียบัตรพ่อดีเด่น จำนวน 6 ท่าน
การมอบประกาศเกียรบัตรบุคคลดีเด่น
การมอบประกาศเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี
การมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมสมุดเงินฝากลูกกตัญญู
การมอบรางวัลบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากทุกบ้านในการออกโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารผู้เข้าร่วมงาน
การจับรางวัลหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุ 84 พรรษา <18/11/54>

นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ช่อง NBT เพื่อร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุ 84 พรรษารับมอบเครืองคอมพิวเตอร์ <11/11/54>

สโมสรไลออนส์เอราวัณ กรุงเทพ โดยการนำของ ไลออนสาธิต ภาสศุทธิพันธุ์ (นายกสโมสรไลออนส์ เอราวัณ กรุงเทพ) และสโมสรไลออนเชียงใหม่ ศรีวิชัย โดยการนำของ ไลออนประสม ไตรทรัพย์ (นายกสโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ ศรีวิชัย) ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com