เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 640 คน
สถิติเดือนนี้ 14377 คน
สถิติปีนี้ 256053 คน
สถิติทั้งหมด 1605542 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

พิธีหล่อเทียนพรรษา <11/07/54>

พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดสารภี ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2554โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และองค์กรประสานกิจนานาชาติ <27/06/54>

กิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับองค์กรประสานกิจนานาชาติ และเทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาโรค ปรึกษาปัญหาสุขภาพ แจกจ่ายยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก ๆ ณ โรงเรียนบ้านแม่คือ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2554โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางวร่างกายผู้สูงอายุและการพัมนาสมรรถภาพผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป <08/06/54>

เทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่คือ ในการจัดกิจกรรมฝังเข็มให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2554 ณ วัดป่าแพ่ง หมู่ที่ 2
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกว่าร้อยคนโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแมคือ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่คือ <04/02/54>

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มีเวลาสร้างสายใยแห่งครอบครัวร่วมกันในบรรยากาศและสถานที่ ที่เอื้อต่อการสานสัมพันธ์ ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่น

กิจกรรมที่เด็ก ๆ และผู้ปครองร่วมกันทำคือ การนั่งรถบริการชมสวนและสัตว์ต่าง ๆ ทั่วบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล การศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด สวนไม้ดัด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ การทำกิจกรรมวาดรู้ภาพประทับใจ การมอบเกียรติบัตร และการประกวดวาดภาพระบายสี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

ชมภาพความสนุกสนานและภาพประทับใจได้เลยค่ะเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่คือ ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าประกวดยุวทูตอำเภอดอยสะเก็ด <05/01/54>

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่คือ ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าประกวดยุวทูตอำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 2 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันงานมีนายอำเภอดอยสะเก็๋ด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่คับคั่ง อาทิเช่น สจ.อ.ดอยสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com