เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 100 คน
สถิติเดือนนี้ 8365 คน
สถิติปีนี้ 217689 คน
สถิติทั้งหมด 1567178 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการ เรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ <11/02/52>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ มีเด็กนักเรียนจำนวน 54 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล และปฐมวัย จำนวน 4 คน และแม่บ้านทำความสะอาด 1 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัย สุขภาพจิตดี และมีความสุข รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก จึงได้กำหนดจัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสนุกคาร์ฟู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ อาทิ ช้าง ฮิปโป ม้าลาย ยีราฟ อูฐ ฯลฯ และศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ สัตว์น้ำทะเล ชีวิตสัตว์ทะเล ซึ่งเด็กนักเรียนยังไม่รู้จัก และไม่เคยเห็น ทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินในการศึกษาชีวิตสัตว์ รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างสนุกสนาน จากสวนสนุก ที่มีของเล่นเด็กชนิดต่าง ๆ มากมาย และมีความปลอดภัยอบต.แม่คือ ร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 <05/02/52>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้ร่วมขบวนแห่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 โดยสภาวัฒนธรรมตำบลแม่คือ จัดทำรถระดับรมเข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีผู้นำชุมชนจากหน่วยต่าง ๆ อาทิ คณะผู้บริหาร , ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , ประชาคม , อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน , ชมรมผู้สูงอายุ , สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ร่วมเดินขบวนแห่ครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ตำบลแม่คือ และให้ทุกคนได้รู้จักการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาไว้ ให้สืบต่อไปถึงรุ่นลูกหลานต่อไป

ชมภาพบรรยากาศการร่วมขบวนเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 ได้เลยค่ะโครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ <09/01/52>
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 พร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ ของ อบต.แม่คือ <04/01/52>

อบต.แม่คือ จัดงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 พร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ของ อบต.แม่คือ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ ที่ทำการ อบต.แม่คือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ทุก ๆ หน่วยงานที่ได้ร่วมกันทำงานกับอบต.แม่คือ

โดยมีตัวแทนกลุ่มผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ รวม 350 คน ที่ได้ร่วมกันทุกงานเพื่อตำบลแม่คือ มาตลอดทั้งปี ได้ร่วมกันพบปะสังสรรค์ เพื่อสรุปผลการทำงานตลอดปี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแม่คือ อย่างต่อเนื่องตลอดไป

กิจกรรมในงานมีการนำของขวัญปีใหม่มาแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้มาร่วมงาน , มีพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ประจำปี 2551 และเช็คของขวัญ ซึ่งได้แก่

พนักงานดีเด่น ด้านการประสานงานยอดเยี่ยม
ได้แก่ น.ส.เกษศิรินทร์ กันทะอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานดีเด่น ด้านซื่อสัตย์ และขยัน
ได้แก่ นายอภิชัย ทุนผลงาม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

พนักงานดีเด่น ด้านมุ่งผลสำเร็จของงาน
ได้แก่ นายชวารินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์ นายช่างโยธา

พนักงานดีเด่น ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้แก่ นายวิศิษฐ์ ตุ่มศิริ นักวิชาการเกษตร

ชมการแสดง การร้องเพลงบนเวที การจุดพลุ แสง สี เสียง การปล่อยโคมลอย
การร่วมร้องเพลงปีใหม่ การเต้นรำ การจับฉลากแจกรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ ของ อบต.


ชมภาพความสนุกสนานได้เลยค่ะโครงการ ฟังเทศน์ดับทุกข์ สร้างสุขด้วยธรรมะ <09/12/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จึงได้จัดทำโครงการ ฟังเทศน์ดับทุกข์ สร้างสุขด้วยธรรมะ
โดย พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) จากวัดสวนแก้ว หัวข้อ “ผ่าวิกฤตด้วยชีวิตพอเพียงเพื่อเข้ารับฟังเทศน์ และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยอาศัยธรรมะในขึ้นพื้นฐาน ฟื้นฟูจิตใจ โดยมุ่งเน้นธรรมะที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับทุกเพศ ทุกวัย อย่างเช่น หิริ คือความละอาย ความละอายที่จะกระทำบาป บาปหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่าง ไม่ว่าในที่ต่อหน้าและลับหลัง และไม่ละอายที่จะกระทำบุญทุกอย่าง บุญหมายถึงสิ่งที่ดีงามทุกอย่าง สิ่งที่ถูกจารีตประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ซึ่งก็จัดว่าเป็นบุญ และโอตตัปปะ คือความเกรงกลัว ความเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปที่จะได้รับเมื่อทำบาป และความยินดีต่อผลแห่งบุญที่จะได้รับเมื่อทำบุญคือสิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่สังคมยอมรับว่าถูกจารีตประเพณี ฯลฯ

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการฯ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจในการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพ สภาพจิตใจในการทำงานดีขึ้น มีสติสมาธิในการทำงาน และมีความประพฤติที่ดียิ่งขึ้น เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่ถูกต้อง โดยเน้นการขัดเกลาอุปนิสัย กิริยามารยาท รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยในการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของแต่ละบุคคลอันจะให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ที่ทำงาน สังคม และเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ในการการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com