เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 467 คน
สถิติเดือนนี้ 14942 คน
สถิติปีนี้ 152076 คน
สถิติทั้งหมด 1302330 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการผู้สูงอายุตำบลแม่คือ ปฏิบัติธรรมก่อนเข้าพรรษา <26/07/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ให้การสนับสนุนงบประมาณ อุดหนุน ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ผู้สูงอายุตำบลแม่คือ ปฏิบัติธรรมก่อนเข้าพรรษา ของชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ

จากการดำเนินงานของชมรม มีผู้สูงเข้าร่วมโครงการ กว่า 80 คน เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดอนาละโย จังหวัดพะเยา เพื่อปฏิบัติธรรม สงบจิตใจ ก่อนเข้าพรรษา โดย นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต.แม่คือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่คือ เดินทางไปดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการอบต.แม่คือ แจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ งวดที่ 3 <17/07/50>

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 219 คน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2550 รายละ 1,500 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 328,500 บาท

โดยมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ เดินทางมารับเบี้ยยังชีพที่ อบต.อย่างคับคั่ง โดยมี นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต. , ส.อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกรณีที่ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ส.อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอำนวยความสะดวกโดยนำไปแจกให้ถึงที่บ้าน

เชิญชมภาพบรรยากาศในการแจกเบี้ยยังชีพได้เลยค่ะมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 3 ป. <27/06/50>

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2550 สถานีอนามัย และ อสม .ตำบลแม่คือ ทุกหมู่บ้าน พร้อมใจกัน เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั่วทั้งตำบลแม่คือ โดยการเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตัวจากโรคไข้เลือดออก การป้องกันแบบง่าย ๆ ภายในบ้าน โดยการคว่ำกะลา คว่ำยางรถยนต์ ที่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในตำบลแม่คือ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต.แม่คือ ยังได้ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ พร้อมทั้ง สมาชิก อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีกันภายในท้องถิ่น บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครื้นเครง ของผู้เข้าร่วมเดินขบวนโครงการสร้างบ้านสำหรับผู้ที่มีความขัดสนด้านที่อยู่อาศัย โดย มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษย์ชาติ (ประเทศไทย) ร่วมกับ <20/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้ประสานงานกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษย์ชาติ (ประเทศไทย) ร่วมกับ SEISEN INTERNATEONAI SCIIOOL จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างบ้านสำหรับผู้ที่มีความขัดสนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลแม่คือ จำนวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านของนางวันเพ็ญ ยอดคำเหลือง หมู่ 1 และ นางนงเยาว์ ขันโท หมู่ 1

โดยมูลนิธิฯ จะดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ ในราคาหลังละ 70,000 บาท ซึ่งให้ผู้อยู่อาศัยผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 800 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งก่อสร้างโดยทีมงานอาสาสร้างบ้าน จาก SEISEN INTERNATEONAI SCIIOOL จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 25 คน
วันที่ 11 มิถุนายน 2550 ในพิธีเปิดโครงการ นายอุดม อิ่นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2550 อาสาสร้างบ้าน ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยและทำพิธีมอบบ้านให้ผู้อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว และในการนี้ นายอุดม อิ่นคำ เป็นตัวแทนของมูลนิธิมอบใบประกาศนียบัตร การดำเนินงานตามโครงการให้แก่อาสาสร้างบ้าน และพร้อมกันนี้ ผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลแม่คือ ได้ทำบายศรี ผูกข้อมือ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรทุกคน

วันที่ 20 มิถุนายน 2550 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ และอาสาสร้างบ้าน ได้เข้าเยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงานการบริหารงาน ด้านการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพในตำบลแม่คือ โดยไปเยี่ยมชมการทำโครงร่มจากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5 และ ดูการทำสินค้าตกแต่งบ้าน ที่ร้านระกาฯ หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มพูนความรู้สำหรับนักเรียนอาสาสมัคร

พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ยังได้จัดเลี้ยงรับรองคณะฯ ด้วยอาหารพื้นเมือง พร้อมแจกของที่ระลึกให้แก่คณะฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความกันเอง และก่อนเดินทางกลับ ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาแชร์บอล ระหว่าง ทีม เจ้าหน้าที่จาก อบต.แม่คือ พบกับ คณะอาสาสร้างบ้าน สร้างความสนุกสนานและประทับใจไม่รู้ลืม

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มพูนความรู้สำหรับนักเรียนอาสาสมัคร จาก มูลนิธิฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านนำคณะ จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารงาน ด้านการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพในตำบลแม่คือ


โดยทีมงานอาสาสร้างบ้านได้ดำเนินการตามโครงการสร้างบ้านสำหรับผู้ที่มีความขัดสนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 2 หลัง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการส่งมอบบ้านเป็นที่ร้อยแล้ว

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มพูนความรู้สำหรับนักเรียนอาสาสมัคร จาก SEISEN INTERNATEONAI SCIIOOL ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านนำคณะ จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารงาน ด้านการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพในตำบลแม่คือพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้ องค์ราชัน 80 พรรษา <08/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้ดำเนินงานตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา โดยดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ประชาชนได้อยู่อย่างมั่นคงถาวร ซึ่งได้ทำการสร้างใหม่ จำนวน 3 หลัง และ ซ่อมแซม จำนวน 3 หลัง รายละเอียด ดังนี้

การก่อสร้างใหม่ทั้งหลัง
โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย ขนาดกว้าง 5 เมตร , ยาว 5 เมตร , สูง 3 เมตร พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 76,500 บาท รวมงบประมาณ 229,500 บาท
• นายบุญธรรม อินต๊ะมอย หมู่ 1
• นายมิตร ไชยเทพ หมู่ 3
• นายสม หนุนแปง หมู่ 6

ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า
โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้า จำนวน 8 ต้น และสายเมนต์ไฟฟ้า ยาวรวม 250 เมตร เข้าบ้านพักอาศัย งบประมาณ 7,000 บาท
• นายพูนศักดิ์ ขนุนทอง หมู่ 4


ปรับปรุงหลังคาบ้าน
โครงการปรับปรุงหลังคาบ้านพักอาศัย และหลังคาห้องน้ำ งบประมาณ 17,330 บาท
• นายตาล เฉวียง หมู่ 2


ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยการซ่อมแซมพื้นคอนกรีต จำนวน 23.27 ตารางเมตร , ซ่อมแซมหลังคาพื้นที่ 33 ตารางเมตร และผนังบ้าน งบประมาณ 34,778 บาท
• นางจันทร์ดี ยอดแก้วเหลือง หมู่ 1

รวมงบประมาณ ในการดำเนินงานทั้งสิ้น 288,608 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้ องค์ราชัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด โดย นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต.แม่คือ , ส.อบต. , พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

โดยคณะฯ ได้มอบป้ายบ้านเลขที่ ๙๘๐๙ ให้แก่บ้านสร้างใหม่ทุกหลัง ของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมกันนี้ นาย อุดม อิ่นคำ นายก อบต. ได้มอบของที่ระลึกให้เจ้าของบ้านทุกหลังด้วย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com