เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 678 คน
สถิติเดือนนี้ 14415 คน
สถิติปีนี้ 256091 คน
สถิติทั้งหมด 1605580 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการเยี่ยมเยียน และสำรวจข้อมูล พร้อมตรวจสุขภาพร่างกายคนพิการตำบลแม่คือ <12/09/51>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจคนพิการ และการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว ให้สำรวจข้อมูลคนพิการของตำบลแม่คือด้วยนั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ พร้อมคณะ อสม. ที่อาสาให้ความช่วยเหลือคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลแม่คือ ได้ออกพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียน และสำรวจข้อมูล พร้อมตรวจสุขภาพร่างกายคนพิการ จำนวน 9 ราย โดยได้นำชุดอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้คนพิการตามจำนวนดังกล่วด้วย


ชมภาพประทับใจได้เลยค่ะ

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551 <25/08/51>

เนื่องในศุภวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2551 จึงนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีมาสู่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างอเนกอนันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จังได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อถวายเป็นราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย ภาคเช้าการร่วมลงนามถวายพระพร การทำบุญตักบาตรการฟังเทศวันแม่ การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน การมอบเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการวันแม่ของนักเรียนในตำบล การแสดงของนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ และโรงเรียนอนุบาลสุมาลี อาทิ การแสดงลิเกเด็ก การรำประกอบเพลง การบริการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายฟรี การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฟรี การมอบเบี้ยยงชีพสำหรับคนพิการ การมอบจักรยานสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ การมอบแว่นตาตามโครงการแก้วตาดี ชีวีมีสุข การเล่นเกมส์ระหว่างคุณแม่ และคุณลูก จัดกิจกรรมโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ภาคค่ำมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร และการจัดหางบัตรแจกรางวัลมากมาย ฯลฯผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา <16/07/51>

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 นายอุดม อิ่นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ร่วมกับ ส.อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาคม ศูนย์กีฬาตำบล สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทุกหมู่เหล่า

ร่วมกันนำเทียนพรรษา ถวายวัดทุกวัดในตำบลแม่คือ อาทิ วัดป่าแพ่ง วัดแม่คือ วัดไชยพฤกษาวาส วัดป่าแพ่ง วัดนาคาสถิตย์ วัดสารภี และวัดสันต้นม่วงใต้ เนื่องในวันเข้าพรรษา

ชมภาพได้เลยค่ะประชาชนตำบลแม่คือ พร้อมใจกันประหยัดอดออม <08/07/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบ่อสร้าง ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักอดออม ออมเงิน เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต

ซึ่งธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบ่อสร้าง ได้นำร่องหมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน โดยการนำออมสินมาแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อไว้เก็บออมในครัวเรือน และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ธนาคารกรุงไทย ได้จัดส่งเจ้าหน้าทีธนาคารพบปะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทุบกระปุกออมสินที่ได้แจกไว้ เพื่อนำเงินจากกระปุกออมสิน นำฝากยังธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบ่อสร้างต่อไป

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำการขยายโครงการให้ครอบคลุมไปทุก ๆ หมู่แล้วในขณะนี้

ชมภาพได้เลยค่ะศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหมอดินอาสา ประจำตำบลแม่คือ จัดอบรม และดูงานนอกสถานที่ <30/06/51>

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหมอดินอาสา ประจำตำบลแม่คือ จัดอบรม และดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้สมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและสมาชิกกลุ่มหมอดินอาสา ประจำตำบลแม่คือ ได้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริงด้านการเกษตร และเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานเกษตรครบวงจร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่คือ

โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 50 คน ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 30,000 บาท

ชมภาพความประทับใจได้เลยค่ะ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com