เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 933 คน
สถิติเดือนนี้ 7711 คน
สถิติปีนี้ 68877 คน
สถิติทั้งหมด 1418366 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

อบต.แม่คือ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ <10/04/50>

วันที่ 9 เมษายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 134 ราย , เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 52 ราย และเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 ราย เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสด้วย

และมีผู้มีสิทธิได้รีบเบี้ยยังชีพที่ไม่สามารถมารับเบี้ยยังชีพได้ด้วยตัวเอง นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต. นำคณะสมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียน และนำเบี้ยยังชีพไปแจกถึงที่บ้าน สร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพบรรยากาศความประทับใจได้จากประมวลภาพรวมภาพกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของ อบต.แม่คือ ตลอดเดือน มีนาคม 2550 <10/04/50>

ตลอด เดือน มีนาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อประโยชน์ และความอยู่ดีของประชาชนตำบลแม่คือ ซึ่งได้ประมวลภาพต่าง ๆ ดังภาพโครงการ ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ <30/03/50>

ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2550 นายอุดม อิ่นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ นำคณะไปทัศนศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเยาวชนในตำบลแม่คือ รวม 44 คน ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ , องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จังหวัดราชบุรี และเทศบาลตำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนพงษ์ สร้อยดินทรากูล ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติ จาก ดาบสมบุญณ ใจมา หรือ อาจารย์โด้ และ นายสุรศักดิ์ โอฬสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

ในการไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ต่อไป

อบต.แม่คือ ร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1 <27/03/50>

ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ โดยการสนับสนุนของ อบต.แม่คือ นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2550 ณ สนามกีฬา อบต.สันปูเลย

นายสุรินทร์ คำเปียง ประธานศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ นำทีมนักกีฬา กองเชียร์ เข้าทำการแข่งขันกีฑา ได้รับ 4 รางวัล และ อีก 1 รางวัลสำหรับทีมกองเชียร์ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลแม่คือ ให้เป็นที่รู้จัก และโดดเด่นในด้านกีฬามาก ๆ

นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต.แม่คือ ได้จัดสรรงบประมาณ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ตลอดการแข่งขัน ซึ่งได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล ซึ่งทุกประเภท อบต.แม่คือ มีโอกาสเข้าชิงเกือบทุกประเภท

ฝากขอกำลังใจ และแรงเชียร์ การแข่งขันกีฬาของนักกีฬาแต่ละประเภท โดยการชมและเชียร์นักกีฬาของ อบต.แม่คือ ได้ ณ สนามกีฬา อบต.สันปูเลย ซึ่งตารางการแข่งขัน สอบถามได้ที่ อบต.แม่คือ หรือ ที่ นายสุรินทร์ คำเปียง ประธานศูนย์กีฬาตำบลแม่คือรวมกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2550 <12/02/50>

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 อบต.แม่คือ ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา (งานปอยหลวง) ณ วัดแม่คือ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของ อบต.แม่คือ ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนุน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 อบต.แม่คือ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายช่างโยธา คนใหม่ นายชวารินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์ จาก อบต.บ้านเป้า และเลี้ยงส่ง นายช่างโยธา คนเก่า นายศุภชาติ ไชยมหา ย้ายไป อบต.ห้วยแก้ว

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 อบต.แม่คือ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฟองนวล เรืองศรีเจริญรุ่ง อาจารย์โรงเรียนแม่คือวิทยา เนื่องในโอกาสโอนย้ายกลับภูมิลำเนา
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com