เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 230 คน
สถิติเดือนนี้ 9346 คน
สถิติปีนี้ 55027 คน
สถิติทั้งหมด 1205281 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 69.04 ตัน <10/09/57>
579_611_CCF10092557_0000_3.pdf (146 KB.)เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัยเพิ่มความเสียดทานของผิวทาง โดยวิธีฉาบผิวลาดยางแบบพาราสเลอรี่ซิล <09/09/57>
578_610_CCF10092557_0000.pdf (97 KB.)ประกาศเทศบาลตำบอลแม่คือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย เพื่อความเสียดทานของผิวทางโดยวิธีฉาบผิวลาดยาง แบบพาราสเลอรี่ซิล หมู่ที่6 บ้านป่าเสร้าหนองงู ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <05/09/57>
574_606_CCF05092557_0000.pdf (320 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <18/08/57>
568_601_1CCF18082557.pdf (113 KB.)
568_602_CCF18082557_0001.pdf (306 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <18/08/57>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีสจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๔ ตัน ราคากลางของพัสดุสอบราคาซื้อครั้งนี้ ๑๘๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ567_600_CCF18082557.pdf (240 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com