เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 960 คน
สถิติเดือนนี้ 7738 คน
สถิติปีนี้ 68904 คน
สถิติทั้งหมด 1418393 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประกาศเทศบาลตำบอลแม่คือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย เพื่อความเสียดทานของผิวทางโดยวิธีฉาบผิวลาดยาง แบบพาราสเลอรี่ซิล หมู่ที่6 บ้านป่าเสร้าหนองงู ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <05/09/57>
574_606_CCF05092557_0000.pdf (320 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <18/08/57>
568_601_1CCF18082557.pdf (113 KB.)
568_602_CCF18082557_0001.pdf (306 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <18/08/57>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีสจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๔ ตัน ราคากลางของพัสดุสอบราคาซื้อครั้งนี้ ๑๘๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ567_600_CCF18082557.pdf (240 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่คือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <28/01/57>
683_702_CCF28082558.pdf (906 KB.)
683_703_CCF28082558_0001.pdf (624 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ผลการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยทางเข้าป่าช้าแม่ท้องปอง หมู่ที่ 3 <20/01/57>
573_605_CCF03092557_0000.pdf (160 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com