ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล

  • 10 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 84 ครั้ง

10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล ผลการเลือกมีดังนี้ 1. นายธีรศานต์ เดชปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ 2. นายเสถียร ทาเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ 3. นางกัญญา อิ่นคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล อีกจำนวน 5 ท่าน คือ 1. นายบุญมี ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1 2. นายมนูญ กองเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1 3. นางศรีไว ยะจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1 4. นายนพพร สิงห์เรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1 5. นางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือครั้งแรก 3.06 MB. 47


แชร์หน้านี้: