ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คือ เรื่องการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์

  • 17 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 56 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คือ เรื่องการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และได้กำหนดการออกพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีน ตามสถานที่และวัน เวลา ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 759 KB. 30


แชร์หน้านี้: