ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

วันนี้ 8 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. เทศบาลตำบลแม่คือได้ต้อนรับ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการตรวจแนะนำเทศบาลตำบลแม่คือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือถึงนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์พร้อมทั้งให้กำลังใจครู บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทศบาลตำบลแม่คือจะนำแนวทางไปปรับปรุงและดำเนินการต่อไป ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

  • 8 มิถุนายน 2564
  • อ่าน 178 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 695 KB. 42


แชร์หน้านี้: