ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

รื่อง แจ้งงดการจัดการเรียนการสอบแบบปกติ (On Site)

  • 31 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 116 ครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังคงเป็นที่น่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ จึงประกาศงดการเรียนการสอนแบบปกติ ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 โดยได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และในรูปแบบของใบงาน โดยให้ครูประจำชั้นติดต่อกับผู้ปกครองในช่องทางสื่อสารแบบออนไลน์ และขอความร่วมมือ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแชร์หน้านี้: