ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

คณะวุฒิสภา เยี่ยมชมการดำเนินงานหอกระจายข่าวเทศบาลตำบลแม่คือ

  • 2 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00น.
เทศบาลตำบลแม่คือได้ต้อนรับคณะเดินทางโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับการสื่อสารมวลชลภาครัฐไปสู่ภาคประชาสังคมอื่นๆ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา
1.นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
2.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา
3.นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา
4.นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา
5.นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองฯ
6.นายสาธิต  วงค์อนันต์นนท์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาวุฒิสภา
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ดและนายนนทวัฒน์  วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ นายยอด คุณยศยิ่งสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,3,4,5,6 แพทย์ประจำตำบล ตัวแทน อสม.ในพื้นที่ให้การต้อนรับในการนี้ได้มีการติดตามการใช้สื่อหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่ ขณะเดียวกันนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภาได้จัดรายการเสียงตามสายพบประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยทางคณะเดินทางฯได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของสื่อเสียงตามสายของตำบลแม่คือต่อไป เทศบาลตำบลแม่คือขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำในครั้งนี้เป็นอย่างสูงแชร์หน้านี้: