ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run)

  • 14 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 17 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run) ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นี้
มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนเครือข่ายที่ทำงานแก้ปัญหาฝุ่นควัน โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 จะมีการจัดกิจกรรม วิ่งการกุศลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiangmai Beat The Haze Charity Run ขึ้น ที่บริเวณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนให้เครือข่ายของสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดกิจกรรมวิ่ง ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่ป่าเชิงเขา ดอยสุเทพ-ปุย แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท  คือ ประเภทที่ 1 Hazy Twenty ประเภทเดี่ยว ระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นการวิ่งระยะไกลบนเชิงดอยสุเทพ ไต่ระดับความสูงกว่า 600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  ประเภทที่ 2 วิ่ง Fun Run : Dusty Five ประเภทเดี่ยว เป็นการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ท่ามกลางธรรมชาติป่าเชิงดอยสุเทพ และประเภทที่ 3 การวิ่ง Activity : The Tree Hunting ซึ่งเหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ที่มาวิ่งแบบครอบครัว โดยตลอดเส้นทางการวิ่งจะมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ และนันทนาการกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัส เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับดอยสุเทพ ระบบนิเวศและปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างใกล้ชิด
โดยหลังกิจกรรมวิ่งจะมีการเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แนวกันชนรอบพื้นที่ดอยสุเทพเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนฯ ร่วมกับชุมชนและหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักวิ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามแนวกันชนรอบพื้นที่ดอยสุเทพ โดยจะนำพันธุ์ไม้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่มาปลูก เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสาธารณชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน PM2.5
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครวิ่งและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook : วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ หรือ Website : https://beatthehaze.run ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565แชร์หน้านี้: