ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมในวันไข้เลือดออกอาเซียน 2565

  • 15 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 43 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับรพ.สต.บ้านสันต้นแหนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ พนักงานเจ้าหน้าที่และ อสม.ตำบลแม่คือ นักเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันไข้เลือดออกอาเซียน"มีนางผ่องศรี ชัยรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวเปิดงานซึ่งนายชัชชวาลย์ ไขแสง ผอ.รพ.สต.บ้านสันต้นแหนได้นำ อสม.จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมแจกทรายอะเบท ตรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนประชาชนโดยวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น ?วันไข้เลือดออกอาเซียน? (ASEAN Dengue Day)โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ดังนั้น 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อร่วมกันรณรงค์ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ต้นเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออกแชร์หน้านี้: