ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

  • 23 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 23 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่คือ ขอประชาสัมพันธ์ในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ออกไปอีก 3 เดือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยจากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565ดังนั้นผู้ที่ยังไม่มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถมาชำระภาษีได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่มส่วนที่ชำระค่าภาษีในเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจะได้รับเงินคืน (ค่าปรับ) ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลแม่คือจะตรวจสอบและแจ้งผู้เสียภาษีทราบและให้มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งต่อไปแชร์หน้านี้: