ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การสำรวจและหาทางแก้ไข ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โค้งก่อนเข้าบ้านป่าบง หมู่ที่ 4

  • 30 ตุลาคม 2565
  • อ่าน 53 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่คือ โดยนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
ได้สั่งการกองช่าง ดำเนินการสำรวจและหาทางแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โค้งก่อนเข้าบ้านป่าบง หมู่ที่ 4
บัดนี้ กองช่างได้ดำเนินการตีเส้นจรา่จรเพื่อลดความเร็ว
ถนนสายบ้านป่าบง หมู่ที่ 4 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
โดยขอให้ใช้ความระมัดระวังและลดความเร็วในจุดเสี่ยงต่างๆ
เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับขี่ของทุกท่านต่อไปแชร์หน้านี้: