ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรม โครงการแยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

  • 21 มกราคม 2566
  • อ่าน 81 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดกิจกรรมโครงการแยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 ณ อาคารอุดมสุข โดยมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

โครงการนี้มีการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) ตามหลักการ 3RS การจัดทำถังขยะอินทรีย์ ถังขยะเปียกครัวเรือน และการประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ด้วย

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)แชร์หน้านี้: