ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมโครงการฟันสวย ยิ้มใส

  • 27 มกราคม 2566
  • อ่าน 91 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566
โรงรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดทำโครงการฟันสวยยิ้มใส เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลช่องปากของเด็กอย่างถูกวิธี และตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียน พร้อมเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตำบลบ้านสันต้นแหนเป็นผู้ให้ความรู้ผู้ปกครองและตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนนทวัฒน์ วรรณา  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ  เป็นประธานในการเปิดโครงการฟันสวยยิ้มใส และ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง

* การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

แชร์หน้านี้: