ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนตำบลแม่คือ ประจำปี 2566

  • 1 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนตำบลแม่คือ ประจำปี 2566 ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดมาถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนให้ผู้นำชุมชนจำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนนำเสนอออกมาเป็นแผนในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไปแชร์หน้านี้: