ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

  • 22 มีนาคม 2566
  • อ่าน 152 ครั้ง

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ซึ่งจะตรงกับวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ โดยนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือประธานในพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรม kick off รณรงค์ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน ด้วย

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: