ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

3 มิถุนายน 2566 วันต้นไม้แห่งชาติ

  • 30 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 25 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบุชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 

เทศบาลตำบลแม่คือ ขอเชิยชวนประชาชนตำบลแม่คือ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2566 บริเวณบ้านเรือน ที่พักอาศัย ที่สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน โรงเรียน โดยสามารถขอรับกล้าไม้ ได้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ตามวันเวลาราชการแชร์หน้านี้: