ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่คือ ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันและดูแลตนเอง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

  • 13 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 108 ครั้งแชร์หน้านี้: