ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornประกาศเทศบาล

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกช่วยปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567

  • 25 มีนาคม 2567
  • อ่าน 40 ครั้ง

ตามที่เทศบาลตำบลแม่คือประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาผลแล้วมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 22 ราย ตามรายชื่อ
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวปฐมนิเทศในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. การแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา
หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้โทรประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน โทร 053-387062 และ 053-386294 ต่อ 18แชร์หน้านี้: