ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมทำแแบบสอบถามผ่านช่างทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

  • 3 เมษายน 2567
  • อ่าน 25 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่คือ ขอเชิญประชาชนและหน่วยงานที่รับบริการจากเทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมทำแบบสอบถามผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สามารถสแกน QR CODE ในรูป หรือ กดที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=4942571&tokenValue=616c1014-8806-4e29-acc5-796c695c4c34&departmentId=1857แชร์หน้านี้: