ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่คือขอประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพทันตบุคคากรในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน" ในรูปแบบออนไลน์

  • 10 เมษายน 2567
  • อ่าน 18 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่คือขอประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพทันตบุคคากรในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน" 

ในรูปแบบออนไลน์ http://mooc.anamai.moph.go.th/แชร์หน้านี้: